Hướng dẫn nhận quà đăng ký trước MU Đại Thiên Sứ H5

2019-11-07 16:16:18

Lưu ý: Người chơi tham gia hot động đăng ký trước ca trang ch được nhn quà qua kênh này. Nếu nhn được code t tin nhn hãy s dng chc năng đổi code.

 

Bước 1: Vào game - giao din chính - góc phía trên bên trái - tìm thy [Tr lý trò chơi]

Bước 2: Giao din Tr lý trò chơi - chn “Gii thưởng đăng ký trước”

Bước 3: Giao din “Gii thưởng đăng ký trước” - kim tra tin máy ch, tên nhân vt - chn “Ly thưởng”

Bước 4: Tr v giao din chính game - nhp vào icon [Thư] - nhn gói quà tương ng

Nếu gp phi vn đề, vui lòng ti [Tr lý trò chơi]-”Trung Tâm CSKH” np đơn.

Cm ơn dũng sĩ ng h MU Đại Thiên S H5, chúc dũng sĩ chơi vui !